Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Klasszikus kínai tanmesék IX.

2012.05.30

             AZ ÍJ TÜKÖRKÉPE

Nagyapám Chen kerület békebírája volt, s egy alkalommal meghívta, házába a titkárát, Du Xuant, hogy bor mellett ünnepeljék meg a nyári napfordulót. A ház falán vörös íj függött, amely a kupa borban tükröződve kígyóalakra emlékeztetett. Du Xuan visszahőkölt a látványtól, ám nem merte visszautasítani a bort. Néhány nap
múlva tompa fájdalmat érzett a gyomrában, étvágytalanná vált, lefogyott. Szedett mindenféle gyógyszert, de nem sikerült kikúrálnia magát.
Nagyapám később hivatalos ügyben hívatta magához és megkérdezte, hogyan szerezte betegségét.
- Attól a kígyótól való félelem okozta, amelyet lenyeltem - felelte Du Xuan.
A titkár távozása után nagyapám pillantása az íjra tévedt, és rájött, mi történhetett. Azonnal kocsit küldött Du Xuanért, és úgy tett az asztalra egy kupa bort, hogy az íj ugyanúgy tükröződjék benne, mint a titkár
korábbi látogatása idején.
- Csupán a falon függő íj tükörképe az, ami megijesztett - magyarázta a titkárnak.
Du Xuan abban a pillanatban jobban lett, rövid időn belül felépült.

                               Hagyományos témák (Feng Su Tong)

[24]
                     A FEHÉR FEJŰ DISZNÓ

Liaodongban egy kondás elléskor észrevette, hogy az egyik kismalac feje fehér, s mivel természeti csodának vélte a jelenséget, elhatározta, ajándékképpen elviszi a malacot a királyi udvarba. Hedongba érve azonban észrevette, hogy valamennyi kismalac fehér fejű, így hát szégyenkezve hazatért.
                                                               Késői Han-történet
[25]
                   A SZENT ANGOLNA

Kuaijiban a Dam kőpavilon mellett hatalmas juharfa állt. Törzse korhadásnak indult, jókora üreg keletkezett benne, s valahányszor eső esett, az üreg megtelt vízzel. Egy halkereskedő a fa mellett elhaladva a móka kedvéért betett egy angolnát a vízzel teli üregbe.
Minthogy angolnák nem szoktak fákban élni, a falu lakói meg voltak győződve róla, hogy szent állat telepedett a fába. Templomot emeltek a fa mellé, mindennap macskát áldoztak az oltáron, a templomot elnevezték Angolna Atya Templomának. Hittek benne, hogy aki az angolna előtt imádkozik, megtalálja a szerencséjét, aki viszont nem adja meg az istenségnek a tiszteletet, bajba jut.
Amikor a kereskedő visszatért útjáról, és látta, mi történt, fogta az angolnát, elvitte, hogy levest főzzön belőle. Ettől kezdve az angolna nem volt szent többé.
                                                    A csodák kertje (Yi Yuan)
[26]
                     A FŐNIXMADÁR

Gong Shu, a kézműves darab fából főnixmadarat akart faragni.
Elsőként durván kifaragta a madár körvonalait.
Egy járókelő meglátta, azt mondta:
- Jobban hasonlít bagolyra, mint főnixre.
Másik is tett megjegyzést:
- Inkább kócsagra emlékeztet.
Valamennyien kinevették a csúf madarat és a kézműves ügyetlenségét.
Aztán a főnix elkészült - koronája olyan volt, akárha zafírból lett volna, karmai cinóbervörösen csillogtak, tollazata káprázatos színekben tündökölt, és ha titkos gombot nyomtak meg rajta, felszállt az égre, három nap, három éjjel repkedett a felhők felett.
Akik kezdetben leszólták a készülő alkotást, csodálattal adóztak a kézműves ügyességének.
                                                                                 Liu Zi
[27]
             A SZAMARAT VÁSÁRLÓ TUDÓS

A tudós szamarat vett a vásáron. Az adásvételt szerződésbe kellett foglalni. Az eladó látta, amint a tudós egyik lapot a másik után írja tele, s bár már a harmadik oldalnál tart, a "szamár" szó még mindig nem fordul elő a szövegben. Siettette a tudóst, fejezze már be a szerződést.
- Csupán annyit kellett volna szerződésbe foglalnod, hogy ennyit meg ennyit fizettél a szamárért, s hogy egyik félnek sincs tartozása a másikkal szemben. Miért írsz hát ilyen sokat? - kérdezte az eladó.
- Ne légy türelmetlen - felelte a tudós -, hamarosan sor kerül a szamárra is.
                                                      A Yan család tanításai
[28]
          "EGÉSZ IDŐ ALATT ITT VOLT!"

A lassú észjárású Wang Hao pejlován elkísérte a csatába Qi uralkodóját. Éjszaka borzalmasan hideg lett.
Hajnalra a lovat hódara fedte be. Amikor Wang Hao kiment a sátorból, sehol sem találta a lovát. Embereket
küldött a ló megkeresésére, ám hiába.
Aztán kisütött a nap, a hó elolvadt, és lova régi pompájában tündökölt.
- Ó, hát egész idő alatt itt volt! - kiáltott fel Wang Hao.

                                           A keleti dinasztiák története
[29]
           A GYÁVASÁG OSTOBÁVÁ TESZ

Dingzhou városát körülvették a tatár seregek. Sun Yangao, az elöljáró úgy megrémült, hogy nem ment hivatalába, hanem elbújt a házában, és magára zárta az ajtót.
Amikor megtudta, hogy a tatárok áttörték a védősáncot, nagy sietve befeküdt egy nagy, faragott ládába, s azt mondta szolgájának:
- Zárd rám kívülről a ládát, tedd el a kulcsot, és oda ne add az ellenségnek, bárhogy kéri is!


                                                            Chao Ye Xian Zai
[30]

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.