Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Klasszikus kínai tanmesék VIII.

2012.05.30

              A SZŐRME ÉS A BŐR

Wen hercegnő országjárása során Wei tartományban járt, és megpillantott egy embert, aki kifordított bundában köteg szalmát cipelt.
- Miért viseled szalmahordáshoz szőrével kifelé a bundádat? - kérdezte a hercegnő.
- Hogy védjem a bőrét - felelte a férfi.
- Ember, hát nem fogod fel, ha a szőre van kívül, a bőr akkor is vele kopik?
                                                             Új beszélgetések

 
        AKI KIÉRDEMELTE A TISZTELETHELYET

Egy ember meglátogatta barátját és észrevette, hogy a konyha kéménye teljesen egyenes, a tűzhely mellett meg nagy rakás tűzifa áll.
- Jobban tennéd, ha átépítenéd a kéményt görbére - tanácsolta a ház urának. - A tűzifát meg rakd kicsit odább, mert könnyen tüzet foghat.
Barátja rá se hederített a tanácsra.
Néhány hét múlva a ház kigyullad. A szomszédok segítségével sikerült gyorsan eloltani a tüzet. Akkor a háziak hálájuk jeléül marhát vágtak, lakomára hívták szomszédaikat. A házigazda mellé, a tisztelethelyre azt a szomszédot ültették, aki a tűz oltása során megperzselődött, a többieket pedig ugyancsak érdemeik szerint
ültették asztalhoz - a férfiről azonban, aki a kémény átépítését tanácsolta, megfeledkeztek.
Valamelyik vendégnek az eszébe jutott:
- Ha megfogadod a barátod tanácsát, megkímélted volna magad a vendéglátás kiadásaitól, és tűz sem lett volna.
Joggal mulattatod azokat, akik a segítségedre siettek, de helyénvaló-e megfeledkezni arról, aki figyelmeztetett rá, hogy építsd át a kéményt, és tedd távolabbra a tűzifát.
A házigazda belátta tévedését, meghívta a lakomára barátját, aki a jó tanácsot adta.
                                                   A Han-dinasztia története

[19]
     AKI HÁRFAJÁTÉKKAL SZÓRAKOZTATTA A BIVALYT

Egy nap Gong Mingyi, az ünnepelt zenész csodálatos dallamokat csalt ki hárfájából, hogy elszórakoztasson egy legelésző bivalyt.
A bivaly azonban csak rágcsált, semmi jelét nem adta annak, hogy hallja a zenét.
A muzsikus ekkor másfajta hangokat pendített meg, olyanokat, amelyek bögölydöngéshez, szúnyogzümmögéshez hasonlítottak. Erre a bivaly élénken csapkodni kezdett a farkával, hegyezte a fülét, körbe-körbe járkált, szinte a zene ütemére.
                                                                              Mou Zi
[20]

                 AZ ANYA SIRATÁSA

A falu keleti végében meghalt egy férfi anyja. A férfi megsiratta, ám nem zokogott elég hangosan. A falu nyugati végén lakó egyik asszony fia a siratás után hazament, és azt kérdezte anyjától:
- Miért nem halsz már meg? Ígérem, én keservesen megsiratlak.
Biztosak lehetünk benne, hogy aki várja anyja halálát, nem fogja szívből siratni.
                                                                    Huai Nan Zi
[21]

                  A VAK ÉS A SÁNTA

A tartományt ellenséges csapatok özönlötték el. Amikor egy sánta beszámolt a támadásról vak barátjának, az hátára vette a sántát és mindketten megmenekültek. Ez azért sikerült, mert kiegészítették egymás gyenge oldalait.  

                                                                    Huai Nan Zi
 
               KÉT SZEMPÁR

Két ember a mesterük megjelenéséről beszél.
- Ragyogóan elegáns! - mondta az egyik.
- Elképesztően borzalmas! - így a másik.
Hosszú ideig vitatkoztak, de hiába győzködték egymást. Végül az egyik azt mondta:
- Kérdezzünk meg valakit, meglátod, nekem ad igazat!
Egy ember tulajdonságait nem változtatja meg, hogy mások hogyan vélekednek róla. A két férfi nem azért nyilatkozott ellentétesen, hogy legyen min vitatkozniuk, hanem azért, mert mindketten saját nézőpontjukból ítélték meg a dolgokat.

                                                                     Wan Ji Lun
[22]

           AZ EGYLYUKÚ HÁLÓ

 
A régi mondás szerint "bármilyen nagy hálót feszítesz is ki, a madárka egyetlen pici lyukban akad fenn".
Egy embernek annyira megtetszett a mondás, hogy nagy csomó spárgadarab végeit összecsomózva hurkokat készített a madzagokból.
Senki sem tudja, sikerült-e ezzel a "hálóval" akárcsak egyetlen madarat fognia.

                                                                            Shen Jian
[23]

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.