Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Gábor Andor: Mit ültök a kávéházban? III.

2012.05.30

MOTTÓ: SZÉPET ÉS JÓT CSAK AZ ANGYALOK KAKÁLNAK

1.
Tavasz van, kedves barátaim, tavasz! Érzi, milyen enyhe a levegő? Olyan, mintha tejet öntöttek volna bele, igazi meleg tehénszagú tejet. Én Pesten születtem, és esztendők tellenek el, nem látok a természet változásaiból semmit. Csak a levegőn érzem meg az évszakokat. Mert az idén például, esküszöm magának kedves barátom, nem láttam egyetlen fát sem.
2.
De kérem, a körúton vagy az Erzsébet téren...
1.
Az Erzsébet téren az idén nem voltam. Ne csodálkozzék, a Ligetben sem voltam, a körúton, igaza van, jártam, de ott nem vettem észre a fákat, ha láttam is őket. Azok a fák annyira hozzátartoznak az utca képéhez, hogy nem muszáj meglátni őket. Redakció, nyomda, kávéház, és aztán szobám négy gyönyörű fala. Van úgy, hogy két esztendő ebben a sorrendben telik el. Az újságíró élete roppantul televan.
2.
Mivel?
1.
Ürességgel. Ismerek szerkesztőket, akik megházasodtak, és 5-6 gyermek apjává lettek, de nem tudnak róla.
2.
Hogy tetszett ezt érteni?
1.
Úgy, ahogy mondom. Barátom, hallott maga valami Főnix madárról?
2.
Igen kérem, én gimnáziumot végeztem.
1.
Akkor tudja, hogy a Főnix madár megeszi saját gyermekeit.
2.
Nem, könyörgöm, az nem Főnix.
1.
Nem? Ejnye, azt hittem.
2.
Az Kronosz.
1.
Hát jó, Kronosz madár, hiszen nem fontos. Csak azért mondom, mert az újságírás az a Kronosz madár, amely már megette az egész világot, de folyton megette a saját fiait, az újságírókat is. Szép magától, hogy így tisztában van ezekkel a mitológiai madarakkal. Tanult újságíró sokra viheti. A pályán kívül. Magán a pályán, mi lehet az ember? Szerkesztő. Az semmi. Vagy segédszerkesztő, az még a semminél is kevesebb. De tudja kedves barátom, nem is a rovat teszi az újságírót.
2.
Hanem?
1.
Hmm. Azt én most hirtelen nem tudom magának elmondani. Az újságíró, ifjú barátom, az olyan ember, nem, nem jól mondom, az újságíró nem is ember, több annál. És kevesebb is. Az újságíró az az izé, akit minden érdekel, de voltaképpen semmi sem. Az újságíró mindent tud, de tulajdonképpen semmit. Mit cifrázom? Az újságíró olyan, mint én vagyok. Tanulmányozzon engem, és akkor meglátja, milyen az újságíró. És még egyet jegyezzen meg magának, egy lapban, amely mindig hazudik, sohasem lehet semmi érdekes.
2.
Hát nem lehet érdekeset hazudni?
1.
Nem, kedves barátom. Csak az igazság érdekes. A hazugság is csak akkor, ha az olvasó igaznak hiszi. Ez pedig másképp nem lehetséges, csak úgy, hogy a lap többnyire igazat ír, akkor elhiszik a hazugságot is. Ellenkező esetben az igazságot sem hiszik el. Ha én este hazamegyek, s azt látom, hogy a Vénusz és a Mars nevű bolygó összeütköztek az égen, és mind a kettő úgy elpukkant, hogy semmi nem maradt belőlük, akkor én ezt a hihetetlen, de roppant érdekes dolgot, csak szavahihető lapba írja bele. Mert különben annyit számít, mintha a nevezetes esemény meg se történt volna.
2.
De ha mégis megtörtént?
1.
Ez a leglényegtelenebb az egész ügyben. Amit az emberek nem hisznek el, az meg sem történhetett. Így kapcsolódik a zsurnalizmus a valláshoz. Vagy így is mondhatnám: a zsurnalizmus a legutóbbi 50 esztendő vallása itt kapcsolódik a régi valláshoz. Szintén a hit az alapja. S mert ezt a hitet a zsurnalizmus lerombolta, mondhatom magának, hogy a legutóbbi 50 esztendő vallása éppúgy nem jó, vagy esetleg rosszabb mint a megelőző 500 esztendők vallásai voltak. Maga barátom keresztény, keresztény embernek nagyszerű, ha lapja van.
2.
Ezt már sokszor hallottam, mintha a szememre vetnék.
1.
Arról szó sincs, maga tisztességes embernek látszik, maga talán jó családból származik, jó családnak pénze is van, vegye meg tőlem a lapot, magából minden lehet, még miniszterelnök is, egy zsidóból mi lehet, ha megannyi lap is áll mögötte. Na mi? Mondjuk udvari tanácsos, az a legtöbb. Akinek ilyen kedvezőek a vallási viszonyai, annak érdemes hazánkban akár elvhűnek, akár elvtelennek is lenni. Nézze, öntsünk tiszta vizet a pohárba: én vagyok olyan jó újságíró, hogy nekem meggyőződésem is tud lenni, de olyan is vagyok, hogy ha kell, ne legyenek meggyőződéseim. Persze, hogy túl van tömve a magyar közélet zsidókkal. De csak a földszinten és az első emeleten. Nagyon okosnak kell lenni annak az izraelitának, akit a 2. emeletre föleresztenek. A 3-ra és 4-re pedig egyáltalán nem mehet. Akkor sem, ha 40 évig vallja ugyanazt az elvet, akkor sem, ha minden második évben kicserélik. Az újságíró mindig alapkő, néha templomot építenek rá, néha lupanárt. Többször ezt, mint amazt. Vegye meg tőlem a lapot! Van pénze?
2.
Van.
1.
Akkor a lap fel fog lendülni. Mindenekelőtt csapja el a kiadóhivatal főnökét.
1.
Erre már én is gondoltam.
2.
Mért lopjanak meg kétfelé? Külön az expedícióban, külön a redakcióban. A lopásos állásokat egyesíteni kell. Így kellene csinálni az országos hivatalokban is. Ahelyett, hogy 10 ezer állás van, amiben 10 ezren lopnak, volna egy állás, s amit egy ember ellop, az ha még olyan sok is, sokkal kevesebb, mint amit 10 ezer lop, ha még olyan keveset lop is.
1.
Igen, ezt megteszem.
2.
Aztán sose bízzon semmit senkire. Minden olyat, amiben valami érdeke fűződik, személyesen végezze el. Személyesen érintkezzen vezető politikusokkal, személyesen bankférfiakkal. Személyesen inkasszálja a hálát a szívességekért, s csak ha lap kellemetlenkedik, akkor küldje a munkatársakat. Egy kis készpénzzel a zsebében máról holnapra maga köré csoportosíthatja a legjobb magyar tollakat. Nevetni fog rajta, hogy ez milyen kevésbe kerül. Egy jó plakátnak a megrendelése, kinyomtatása, kiragasztása, tízszer annyit kóstál, mint az a legelőkelőbb magyar író, akit azon a plakáton reklámoz. Nincs könnyebb, mint az emberiség áldásának lenni.
1.
Miért?
2.
Annyi az átok az emberiségen. Na, jön a kávéházba?
1.
Bocsánat, most nem megyek, inkább máskor.
2.
Szolidság, gyönyörű erény! Ha az újságírók aludnának, mikor nem dolgoznak, vagy ha dolgoznának, amikor nem alusznak, a magyar prés volna az első a világon.
1.
Hát nem alusznak?
2.
Nem, csak az alvás idejében, éjszaka.
1.
Hát mit csinálnak?
2.
Semmit, újságot írnak.
1.
Az nem munka?
2.
Nem, csak dolog. Amivel az emberek foglalkoznak, az csak dolog, aminek eredménye van, az munka.
1.
Egyéb nincs?
2.
Nincs, vagy most nem jut eszembe. De elhiheti, hogy egy lap jó vezetéséhez nagyon kevés kell. Csak valamivel volnának okosabbak az emberek, mint amilyenek, rögtön másképp volna. Különben nem. Ha lapcsinálók okosabbak volnának, akkor a publikum is okosabb volna, és ha okosabb volna, nem olvasna lapot egyáltalán.
1.
Köszönöm.
2.
És a lap állásfoglalása?
1.
A lap most pártonkívüli. A pártonkívüliséget minden párttól csak egy lépés választja el. Ha balra tesszük ezt a lépést, vissza akkor a lapnak jobban megy, magának rosszabbul, ha jobbra előre, akkor a lapnak megy rosszabbul, magának jobban. Kimondottan kormánypárti lapok nálunk csak a kormánytól élhetnek. A kormány iratja, de kizárólag a kormány olvassa is őket.
A kormánypárti újság embere mindig ellenzéki, s az ellenzéki lap kivétel nélkül kormánypárti. Ez egyáltalán nem paradox, hanem azért van így mert az ellenzéki újságíró az ellenzéki politikusokat a kormánysajtó zsurnalisztája a kormánypárti politikusokat ismeri közelről, kulissza mögül, s mindegyik a maga pártjának embereitől tudja, hogy egy taplót nem érnek. Tehát azt hiszi, hogy a kiváló emberek - mert hiszen csak kell valahol kiváló embereknek is lenniök egy egész ország kiválogatott első négyszáz embere közt - hogy a kiváló emberek a másik oldalon vannak. Persze, hogy nincsenek, hogy ott sincsenek, de az emberekből nem lehet kiirtani azt, hogy higgyenek és reménykedjenek a jobban.
1.
Mandátummal kínálnak, ha belépek a szabadelvű pártba!
2.
El lehet fogadni a mandátumot?
1.
Egy mandátumot mindig el lehet fogadni.
2.
No, de a választójog?
1.
A választójog a legszebb személyes program egy olyan pártban, amelynek nem programja a választójog. Hogy mi a szabadelvű párt programja, azt nemcsak én nem tudom, hanem maga a szabadelvű párt sem tudja. Ott annyiféle ember van, annyiféle programtalansággal, hogy a választójog... embert csak szívesen láthatják.
2.
No, de a meggyőződés?
1.
A meggyőződését megtartja az ember.
2.
Megtartja? A szabadelvű pártban?
1.
Ott. Megtartja magának.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.